Bloggarkiv

Konklusjon:

Lise satt på do,
hun måtte gjøre nummer 2.
Ole satt å hørte på
Stempla pervo nå
Bare fordi han hadde en kjempe
rå gange

Øvelsesoppgave
Hva kan sies om diktets klanglige virkemidler og hva slags poetiske bilder finnes i diktet? Er dette et dikt til ungdommen eller de gamle? Ønsker forfatter av dette diktet å bekrefte ungdommlige gleder eller vekke nostalgi til fordoms tid?