Bloggarkiv

Sensur #18: Kan ikke drive kjetteri rundt «fritenkerens» alter.

Sååå… La meg starte med litt kontekst. En «fritenker» ville hylle seg selv (som om det var noe nytt) og ville skrive en tekst som sa hvor bra de gjorde det. Han skrev «Ateismen er blitt stueren» i Dagblæ. Dette ble møtt med stor hyllest fra «fritenker» menigheten. De snakket hverandre etter kjeften om hvorfor dette var og det var jo fordi:

«En del folk, i opplyste land, har skjønt at gudene er skapt av menneskene og ikke omvendt!»

«Tatt i betraktning det faktum at religiøse overbevisninger fører til lavere IQ (Referanse: http://goo.gl/xi6hyu) bør man være bekymret for utviklingen i land der andelen religiøse øker og religiøse institusjoner møter lite motstand og får god politisk drahjelp og med det brukt som psykologisk krigføring på egne folk, f.eks. Russland.»

osv.

Jeg tenkte at jeg skulle si min tanke rundt dette. På samme måte som Fuck for Forrest strippet i en kirke ville jeg tale paven (Dawkins) og hans «fritenker» følgere litt imot.
SensurKontekst

Til den siste kommentaren skrev jeg mitt lengste og mest arbeidet med innlegg. Jeg skrev:

«Nei, det er det ikke. Like lite som at 2+2=0.

Å tro at det er en gud eller at det ikke er en gud påvirker utfallet av hva ting er. Begreper som sjel, kjærlighet, mening, menneskeverd osv kommer fra den idealistiske tankesfære. Du må lese deg opp på filosofi og forstå hvordan ting henger sammen.

Her er en kort intro. I filosofi starter man med metafysikken (hva er i verden og hva er ikke i verden), konkret i denne sammenhengen er spørsmålet om det finnes en Gud, kraft, eller flerdimensjonelll eksistens. Så går man videre til epistomologien (hvordan kan vi skaffe oss kunnskap om verden slik den er), konkret til denne sammenhengen er det veldig veldig mange problemmer og skiller mellom den teistiske forklaringen (Descartes, Kant osv) og den ateistiske (Hume, Rand, Singer). Jeg kan ikke gå innpå dette nå, men kort sagt, de fleste ateistiske tanker sier at sanser lyver og at man kan ikke stole på dem. Utifra dette lager man så etikk, aestetikk og politisk forklaringer. Det er særlig her de fleste som har verdier begynner å få frysninger.
Poenget er enkelt, et metafysisk ståsted har ringvirkninger videre etterpå. Konklusjonen “det er/ det er ikke en gud eller noe dyptliggende grunner for eksistens” påvirker også hvordan man ser verden og forstår den.

Din kommentar viser også en annen effekt av ateisme. Benektelses tankegangen. Du erklærer min kommentar “tullete” og snart vil du få mange likes for dette fordi sannhet betyr ikke noe. Det viktigste er å si at andre tar feil og så tvil. “Bevis at du har rett” er ikke et motargument og ofte når folk da jobber aktivt for å bevise det så vil all data og fakta som blir henvist bli erklært “feil” av ateisten. Dette kalles bekreftelsestendens (confirmation bias) (se Skepsis, 2012, s96 av Klausen & Hope)»

To ganger ble den fjernet.

Øvelsesoppgave:
Løs en av oppgavene.

1) Dagblæ skriver følgende om debatt reglene på sin avis:

» Velkommen til debatt med utgangspunkt i artikkelen ovenfor. Tenk gjennom hvordan du vil framstå i det offentlige rom. Det er ikke forbudt å være anonym. Noen ganger kan det være påkrevet. Men i de fleste sammenhenger framstår en som skriver under fullt navn som mer interessant enn en som vil skjule sin identitet. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre i kommentarfeltet. Hensikten med en debatt er å bidra til å berike ordskiftet i det offentlige rom. Vi vil ikke ha trakassering, trusler og hatske meldinger i våre kommentarfelt.

Med vennlig hilsen John Arne Markussen, sjefredaktør «

Hva tror du var grunnen til at AndyAce83 ble sensurert? Hva var «trakassering, trusler og hatske meldinger» i det han skrev?

2) Hva er konsekvensen av at folk får sine kommentarer stryket etter å ha skrevet dem? Skriv en novelle rundt dette med å si noe også se at det man har sagt forsvant.

Reklamer