Bloggarkiv

Hvem skal bli den nye lederen i Venstre etter Grande?

Så Grande gikk av ganske kjapt. Hvorfor vet jeg ikke. Sikkert noe journalister kunne gransket i, men det er korona virus nå og…

Men hvem skal ta over etter Trine?

Jeg heier på vår alles go´gutt Sveinung Rotevatn. Det er en go gutt, som bare slåes av Sondre Hansmark Persen . Det er den go´este av alle gutter i Venstre. Men han er nok for ung ennå til å ta over Venstre.

Joda, klart Sondre vet best i Venstre. Hele Venstre er et parti av bedrevitere som vet best. Men han må få litt mer tid til å dyrke arrogansen sin, til han kan ta over etter Råttenvatten.

Men ja, jeg heier på Råttenvatten og har laget en plakat til støtte for den go´e gutten der.

 

Men jeg ville ikke gråte for mye hvis Abdi Raja (en anne go´gutt i venstre) tok over makta heller. Han vil sørge for at vi vill få mye bra muslimsk homokunst i Norge i fremtiden. Det blir bra. 

 

Øvelsesoppgave:

Hvem håper du vil bli Venstres nye leder? Hva er viktigst for deg i en Venstre leder? Arroganse eller bedreviten?

Trolling er best sammen.

Sååå…

Abid Raja mener i dagblæ at å gjøre Jesus homofil i et teaterstykke er noe vi må tåle.

 

«Det er absurd», sier han. 

Dette bare ber om trolling. Så jeg lager dette bildet —->

Sååå…

Spre det gjerne rundt. 

Øvelsesoppgave:

Hjelp til å gjør dette stykket en realitet! 

Det kjekke med den myke vitenskap er at man kan bøye den hvordan man vill.

Jostein Gripsrud bedriver kronikk i verdens grunneste avis titulert «Hadde Abid Raja rett?» . Vi alle vet hva den grunneste avisen i Norge er, men hvem er Jostein Gripsrud?

Jo, det skal jeg fortelle. Da jeg kastet bort tiden min på å studere noe tullete var Gripsrud på pensum. Han hadde skrevet en veldig god bok på medievitenskap som het «Mediekultur, Mediesamfunn». En godt, strukturert bok som gav oss kunnskap om hva media er og hvordan vi kan forstå den. Jeg anbefaler den boken på det varmeste og bruker den selv nå mens jeg skriver manus til en video essay for TankeKrim.

Men kunnskap er en merkelig ting. Vi kan kunne mye om så mangt, men kunnskap gir ikke alltid innsikt. For noen er skog bare trær og for andre er tre bare skog. Eller noe sånt. Eller for å putte det på en annen måte. Man skal drive mye introspeksjon før man klarer se forbi sine tykke -isme briller.

Så Jostein Gripsrud har -ismer. Kanskje vi alle har? Og nå vill han dele kunnskapen sin ved å forsvare Abid Raja sin kommentar om at freppere er brune ved at det ikke betyr «nazi».

Referensiellt sier Gripsrud «Abid mener ikke at FRP er nazier når han kaller FRP brune, han mener bare at FRP er nazier som støtter Anders Behring Breivik og hater alt og alle».

Nå kan det hende du tenker: «AndyAce83, dette er en stråmann. Han sier ikke dette.» Og du har kanskje rett. Problemet er at det er så mye tekst, med noen fine ord og referanser til det ene og det andre at han strengt tatt kan si hva som helst og ingenting.

Og det er kanskje meningen? Der han i sin bok er ganske klar og pedagogisk, er han er over hele fjølen og drar inn alt mulig rart. Hva er det han egentlig sier?

La oss bruke hermeneutikken å se på delene, også helheten, for å prøve å analysere hva han sier. Vi starter med ingressen. Det viktigste i en artikkel.

«Abid Rajas bruk av betegnelsen «brun» om Frps utspill var neppe partitaktisk klok. Men det betyr ikke at han saklig sett ikke hadde rett.»

Er det saklig å si at noe er noe annet? Er utspillet til FRP en farge? Hvorfor ikke en form? Eller et instrument? Korriger meg Gripsrud, hvis jeg tar feil, men er ikke saklig å motargumentene sak? Hvis FRP sa noe «brunt», burde ikke Raja fortelle hvorfor det bør være gult eller rødt eller grønt? Hva så om noe har en farge, hva har det med saken å gjøre?

Nei. Første del kan man ikke bli klok på alene. Vi må lese mer.

Hva sier Gripsrud videre?

«Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen har hevdet i et internt Frp-notat at «Abid Rajas gjentatte angrep på Frp og vår partiledelse» gjør at «Abid Raja er uskikket til å forvalte rollen som visepresident og medlem av Stortingets presidentskap».

Det kan leses som at det å skarpt kritisere utspill fra Frp og dets ledelse betyr svekkede sjelsevner eller i alle fall tap av moralsk og politisk dømmekraft. Amundsens utspill gjør det naturlig å se nærmere på om, og i tilfelle i hvilken grad, Raja hadde dekning for å kalle valgkamputspill fra Siv Jensen og Sylvi Listhaug for «brun propaganda».»

OK. Da regner jeg med at Gripsrud skal analysere utsagn fra Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Nå er jeg spent. Vi leser to avsnitt til.

«Det er to grunner til at Rajas utsagn kan forsvares, språklig og politisk. 1) «Brunt» er ikke det samme som «nazistisk» og 2) Frp har en over 50 år lang historie med å appellere til fremmedfiendtlighet i folket.

Særlig etter 22. juli 2011 burde de – som alle andre – ta seg i vare for å gjøre nettopp det. Den fremmedfiendtlige terroren i Bærum, i umiddelbar forkant av Jensens nye snikislamiserings-innlegg, understreket i de fleste edruelige observatørers hoder, hvor viktig denne forsiktighetsregelen er.»

Nå datt jeg ut her. Skulle vi ikke se på utsagn av freppere som var brunt? Nå er plutselig 22 juli dratt inn og FrPs 50 år lange historie.

Men la oss likevel dele opp teksten i ennå mindre deler.

«Det er to grunner til at Rajas utsagn kan forsvares, språklig og politisk. 1) «Brunt» er ikke det samme som «nazistisk» og 2) Frp har en over 50 år lang historie med å appellere til fremmedfiendtlighet i folket.»

Brunt er altså ikke det samme som nazi, og FRP har lang historie med fremmedfiendtlighet. Hva har det med brunt å gjøre?

Det Gripsrud gjør feil her, som han gjør rett i sin gode bok, er at han definerer ikke hva brunt er FØR han sier hvorfor FRP er brunt. Vi blir forklart hva det IKKE er, men ikke hva det er.

Vi skal bare anta at at Raja har rett. I boken hans definerer og forklarer han hva begreper er, ikke hva det IKKE er. Som når han forklarer konnotasjoner. Veldig bra gjør han det. Mer om det senere.

Vi vet hva brunt ikke er, og det er at det ikke er nazi. Men hva er det Gripsrud? Er det fremmedfiendtlig? Jeg trodde det fremmedfientlige var redd de brune jeg.

Siste avsnitt snakker han om 22 juli. En dato. Er den brun? Og at Jensen snakket om snikislamifisering. Er det brunt?

Hvis jeg mins riktig skulle man på høyere utdannelse først definere begreper også gjøre utgreiing om det. Hvorfor skrives det om 50 år gammel FRP historie, 22 juli og snikislamifisering?

Nei, vi må huske den hermanautiske regel. For å forstå delene, må man forstå helheten. (Gripsrud, 2003, s137-159) Vi må lese videre.

«Adjektivet «brun» om politiske ideer og bevegelser er språklig sett i utgangspunktet en såkalt metonymi av typen «del for helhet»: Fargen det tyske nazipartiet i mellomkrigstiden valgte på sine skjorter, en visuell detalj, brukes som betegnelse på ideer og bevegelser som kan knyttes til aspekter ved nazismen. Å si at noe er «brunt» er ikke det samme som å si at det er nazistisk. Da kunne en jo brukt den betegnelsen.»

Metonym? Er det ett nytt mykt vitenskapsord? Jeg husker bare du skrev om konnotasjoner jeg. Og det var «den andre, indirekte betydning» (Gripsrud, 2003, s113), og i vår tid betyr «brunt» nazistisk som indirekte betydning.

Dessuten ser det ut til at Gripsrud kaller synekdokes mest kjente variant Pars pro toto «del for helhet» (Gripsrud, 2003, s182). Men hva vet jeg.

Men jeg vil hevde konnotasjoner på «brun» er brunskjorter, som var en totalitær ideologisk gruppe på 1930 tallet som var kjent som facister og nazister. Så gjør metonymer at konnotasjoner er utdatert? At overlapping trumper indirekte betydning? Har jeg en for gammel versjon av boka til Gripsrud? For, ja… Raja kunne sagt FRP er nazister. Men brun er vel en mer vag betennelse man kan gjemme seg bak.

Han skriver videre:

«Det historiske faktum er at nazibevegelsen spilte på en rekke forhåndenværende ideologiske elementer i mellomkrigstiden, som hver og en for seg, ikke betydde nazisme og slett ikke industrielt folkemord. Blant disse elementene var rasistiske fordommer mot jøder og f.eks. roma, som ble tillagt ansvaret, som syndebukker, for mange og store samfunnsproblemer i datidens Tyskland. Ved å appellere til disse fordommene, og ved å framheve nazistpartiet NSDAP som et parti som virkelig tok fatt i disse folkegruppenes undergravende nærvær, ville en vinne, og vant, økt velgeroppslutning.»

Og sånn er FRP! Eller? Eller skal vi bare ha en liten historie time? For å være nazi må man ha begått folkemord? Så Stalin er nazi?

«Analogien til Frps bruk av «snikislamisering», en prosess også statsminister Solberg faktisk slår fast ikke finnes, gir seg selv. Begrepet mistenkeliggjør en minoritet, og påstår at denne religiøse og etniske minoriteten i det skjulte arbeider på å forandre Norge på grunnleggende vis, ødelegge det vi kjenner og er glad i.»

Ja, hvis Solberg sier det ikke skjer snikislamifisering så skjer det vel ikke. Mistenkeliggjør ikke du FRP ved å si de er som nazier, men egentlig ikke, fordi metonym? Hva er det som blir sagt her?

Du skisset om kommunikasjons modellen i boken din. Sender, budskap, mottaker. Hva er det du som sender vill at jeg skal motta? Brunt er ikke nazi, men nazi er brunt, fordi de likte ikke jøder og romfolk derfor snikislamifisering som er brunt, men ikke nazi fordi du har et fint ord.

«At en finansminister og regjeringspartileder bruker denne retorikken, endatil like etter et forsøk på å massakrere medlemmer av den aktuelle minoriteten, er den store politiske skandalen her – ikke at Raja, rik på egne erfaringer med rasisme, bruker betegnelsen «brun propaganda» om budskapet. Han sa ikke at verken Frp eller Siv Jensen var «brune», og slett ikke «nazister». Han karakteriserte bare den spesifikke retoriske vendingen. På den nevnte historiske og aktuelle bakgrunnen, er det flere som vil mene han hadde rett.»

Har finansministeren brukt denne retorikken etter at hun prøvde å massakrere dem? Det var nytt for meg Gripsrud. Det er vel det du skriver «At en finansminister og regjeringspartileder bruker denne retorikken, endatil like etter et forsøk på å massakrere medlemmer av den aktuelle minoriteten, er den store politiske skandalen her»?

Nå er jeg forrvirret. Så brunt er ikke nazi referanse, det er referanse til en historisk kontekst som er nazi når det er en spesifikk retorikk. Og når flere vill mene det, da er det rett? Så brunt er når mange ,ener noe er brunt basert på nazi historie?

«Raja nevnte ikke en gang Frp historisk nære forhold til den aktuelle retorikken. Mange i Norge er oppmerksom på Sverigedemokraternas opprinnelse i høyreekstreme kretser. Få husker derimot nå det faktum at Frps grunnlegger, Anders Lange, var en eksplisitt, klassisk rasist og apartheidstøtte, med bakgrunn fra det sterkt høyreorienterte, noen ville si «brune», Fedrelandslaget i 30-årene. Heller ikke at han på 50-tallet diskuterte politisk samarbeid med restene av quislingpartiet NS. Det betyr ikke at han var nazist, han var tilhenger av flerpartisystem og en liten stat. Men at han hadde tydelige «brune» elementer i sin politiske tenkning, er klart.»

Ah! Anders Lange er brun. Forstår. Anders Behring Breivik var også brun. Kanskje navnet Anders gjør folk brune? Kanskje det ikke er en historisk kontekst og retorikk, men et navn? Hva er brunt? Og hva gjorde Anders Lange eksplisitt klassisk rasist?

«Folk har også stort sett glemt at Carl I. Hagen alt på 70-tallet beklaget at Norge hadde fått så mange innvandrere, og at han i 1987 på et valgkampmøte leste opp et falskt brev, «Mustafabrevet», der budskapet nettopp var at muslimene ville overta landet og stryke kristenkorset av flagget. Folk husker heller ikke ledende Frp-eres nære samarbeid med desidert «brune» grupper, som rasisme-dømte Hvit Valgallianse, i siste del av 90-tallet, under forberedelsen av et forslag i Stortinget om et «innvandringsregnskap». Den fornuftige kjernen i dette forslaget ble nettopp skjult og politisk forsinket på grunn av alt det grumset som kom fra disse gruppenes tankegang, velsignet og framført av Frp-ere på Tinget.»

Gud bedre for en historie time vi får. Ja, jeg får vell bare tro deg, for jeg giddet ikke sjekke det opp.

«På denne bakgrunnen er det mindre overraskende at terroristen Breiviks ungdomspolitiske engasjement over flere år fant sted i FpU, ikke i Unge Høyre, Unge Venstre eller KrFU. Frp er overhodet ikke ansvarlig for hva Breivik gjorde. Men man kunne kanskje trodd at Breiviks bakgrunn og begrunnelsene han framførte for de forferdelige handlingene sine ville satt i gang en smule selvrefleksjon i partiet: Kan det være grunn til å justere retorikken, så vi ikke språklig bidrar til å tiltrekke oss og produsere flere galninger av dette slaget? «

OK. Anders Behring Breivik. Jeg forstår.

«Jensens og Listhaugs valgkamputspill tyder på at denne selvrefleksjonen knapt har begynt i partiet. Rajas bruk av «brun» om utspillene deres, ikke om verken dem, partiet eller politikken deres, var neppe partitaktisk klok. Men det betyr ikke at han saklig sett ikke hadde rett. «

Så når vi har lest teksten kan vi konkludere med «Abid mener ikke at FRP er nazier når han kaller FRP brune, han mener bare at FRP er nazier som støtter Anders Behring Breivik og hater alt og alle».

Men hva brunt er, vet vi fortsatt ikke. Denotativt er det en farge og den har Abid Raja. Konnotativt er det hva Gripsrud mener det er. Og det er en historie time om FRP, nazier, ABB og Quisling.

Så hvis jeg får gi min gamle «læremester» noen tips. Start med å definer hva «brunt» er, også vis hvordan FRP er brunt.

Ikke vær vag og vid og tåkete. Men jeg tror dette er bevisst. For med vage begreper og lange utgreiinger kan man forme ting som man vill. Vage og vide definisjoner fanger alt. Det kjekke med de myke vitenskap er at man kan bøye den hvordan man vill. Ting kan være og ikke være på engang. Som at brun referer til brunskjorter som var nazier, men det betyr ikke at FRP er nazier selv om Anders Lange var klassisk rasist av den eksplisitte typen og Carl I. Hagen, hvit valgallianse og Anders Behring Breivik og lerka som jublet høyt i sky.

 

Øvelseoppgave:

Si at [noe] er [noe annet] og definer [noe annet] for hva det IKKE er.