Folkeopplysningen forsker feil.

Såååå…

for rundt to dager siden kom folk i harnisk igjen.

Folkeopplysningen har drevet forskning på unge folk og dette skremte alle.

I artikkel i VG står det:

NRK-program prøvde å manipulere skolevalg med fake news

og i dagbladet sto det:

Foret ungdommer med «fake news»

Essensen av harnisken.

Det sto sikkert flere steder også, men her er essensen av harnisken:

NRKs ateistiske livssynsprogram Folkeopplysningen skulle teste ut hvor lett det var å gjør hva Russerne har blitt anklaget for å gjøre i USA valget der Trump vant og i Brexit valget i Stor Britannia. Angivelig skulle Russere ha laget falske SoMe kontoer og der distribuert falske nyheter til folk som gjorde at de stemte på Trump og stemte på å gå ut av EU i Stor Britannia.

Dette, ifølge bedrevitere, ville IKKE skjedd hvis ikke Russerne hadde lagt seg opp i avstemmingen med sine falske SoMe kontoer og sine Falske Nyheter.

Så for å vise dette via å rekonstruere hva som hadde skjedd, tok Folkeopplysningen å gjorde et eksperiment på en videregående skole i Lillestrøm.

VG skriver «I et halvt år har NRKs Folkeopplysningen spredt falske nyheter for å få ungdom ved Lillestrøm videregående skole til å stemme Senterpartiet i skolevalget.»

Dette har provosert mange, og jeg forstår ikke hvorfor. Dette er forskning. Man kan ikke forske på hvordan man blir manipulert ved først å forklare de man skal manipulere at de vill bli manipulert.

Selv er jeg veldig nyskjerrig på, og vil gjerne høre funnet av denne forskningen, og for første gang i Folkeopplysningen vil jeg trolig se på. Men det er et men. Det skal jeg komme tilbake til.

Dette er ikke nytt å gjøre slik forskning og forskningens rammer og skade omfang er ganske så kontrollert. Disse falske nyhetene skulle bare distribueres på Lillestrøm VGS og teorien som skulle testes var klar: Få det minst populære partiet (Senterpartiet) på Lillestrøm VGS til å det største (eller iallefall større) ved å spre falske nyheter om det partiet.

Funnet av forskningen er ennå ikke fremlagt, men konsekvensen av avsløringen av eksperimentet er avslørt. Folk likte IKKE hva NRKs Folkeopplysning hadde gjort.

Fra VG sier Sosialistisk Ungdom: 
«Dette er en grov feilvurdering av NRK og vi forventer at de nå går gjennom vurderingene sine på hvordan de kunne godkjenne et slikt eksperiment. Og at de kommer med en saftig beklagelse til alle elevene ved Lillestrøm videregående»

Unge Høyre gråter i VG:

«Dette er fullstendig rystende og uakseptabelt»

Kort sagt, folk likte ikke at man testet ut effekten av «falske nyheter» på disse ungdommene på denne videregående skolen på et skolevalg. Og husk: Skolevalg er ikke EKTE valg, men et valg folk stemmer på i en skole for å indikere hva unge mennesker ville ha kunne stemt. Dette var altså lukket og påvirket IKKE det ekte valget. For Folkeopplysningen, med Andreas Wahl, avslørte eksperimentet før dette skulle kunne påvirke det ekte valget.

Psykologisk forskning historisk.

Det har vært mye forskning på mennesker i psykologien opp igjennom årene og mange av dem har skapt debatt i ettertiden fordi at forskning på mennesker rører ved store etiske dilemmaer. La meg ta noen raske eksempler her.

Stanford Fengsel Eksperimentet, 1971:

Psykologer ville teste ut konformitet og gruppe press så de gav lovlydige borgere spille fangevoktere og innsatte i et fengsel. De ville studere om det anstrengte forholdet mellom innsatte og fangevoktere var basert på personlighetsulikheter eller miljøet. Derfor tok de 24 mannlige studenter på en høgskole (college) og lot dem bli fangevoktere og innsatte. De fikk uniformer og all individualitet ble fjernet. «Vaktene» fikk 8 timers skift og fikk beskjed om å behandle de «innsatte» som de ville ellers.

Funnet var at de 24 studentene tilpasset seg rollene ganske raskt og forskningen måtte slutte etter bare 6 dager, fordi eksperimentet begynte å ta av. Forskningen fikk mye kritikk.

Milgram eksperimentet, 1961

Et annet psykologisk eksperiment var Milgram testen som ville prøve å gjenskape nazistenes konsentrasjonsleire mentalitet, for å se hvor lett det var å bøye seg til autoriteter. De ville se hvor mange som ville utføre ordre som stred imot deres egen samvittighet. 40 menn ble delt opp i lærer og elev, men de som ble «valgt» som student var alltid informert om eksperimentet. Studenten ble satt til en stol og tilført elektroder som ville gi støt, og læreren ble ført til et annet rom hvor han ikke så lenger studenten.

En «lek» ble da utført hvor studenten skulle huske par, og husket han par feil skulle han få et støt. Studenten fikk ikke faktiske støt, men læreren trodde han fikk det. Dette kan noteres som et eksempel på at dette var etisk, men dette prosjektet fikk likevel mye kritikk.

Utover i forskningsprosjektet ble støttenes styrke økt (ikke faktisk, men lærer fikk beskjed om det) og den angivelige smerten til studenten økte. Etterhvert sluttet læreren å utføre støt, men 65% satte igang igjen hvis en forsker ba han om å starte igjen. Dette viser ansvarsfraskrivelse og tro på autoriteter i mennesker. Folk var villig til å fortsette å gi andre lidelse så lenge de fikk ordre fra noen andre og  antok at de som gav ordrene tok også ansvaret.

Det er mange flere eksperimenter som dette i psykologi. En annen var at personer fikk beskjed om å levere en viktig beskjed til noen i et annet bygg, og når de så gikk til det andre bygget møtte de en person med stor lidelse. Funnene var at mange faktisk ignorerte lidelsen fordi de hadde fått beskjed om å lever lappen og ville fullføre dette.

Dette er spennende fordi man lærer litt om mennesker og denne kunnskapen kan vi bruke til godt (opplyse hverandre) eller ond (manipulere folk). Jeg mener at forskningen er etisk nok og for engangs skyld kan det hende at Folkeopplysningen faktisk vill opplyse folket. Problemet er bare at forskningen er feil.

Feil Forskning For Folkeopplysningen.

Andreas Solberg Wahl er norsk fysiker (master i realfagsdidaktikk) og profesjonell formidler av naturvitenskap. Han er veldig kjent bedreviter ifra hardvitenskaplig bakgrunn, så hvem er JEG til å fortelle selveste VitenWahl at han forsker på feil premiss? Han har jo master i hardvitenskap, men lille meg har bare bachelor i mykvitenskap.

La meg likevel VÅGE å stille spørsmål til forskningen hans.

Hva var det Andreas Wahl og Folkeopplysningen ville finne ut av ved dette eksperimentet? Selve programmet er ennå ikke ute, så vi kan kun gå utifra hva media har skrevet, og i VG skriver:

«Jeg heter Andreas Wahl og jeg har noe å tilstå. De siste seks måneden har jeg og redaksjonen i NRK-programmet Folkeopplysningen jobbet med ett mål for øye, og det er å manipulere skolevalget ved Lillestrøm videregående skole […]

Vi ønsker å sette et søkelys på hvor sårbare vi er for påvirkning. Vi ville teste hvilke muligheter nettet og sosiale medier gir for den som måtte ønske å undergrave demokratiet»

Med andre ord, Folkeopplysningen vill opplyse oss om effekten av Russlands-konspirasjonsteorien som har gått i alle kanaler i 24 timer i 4-5 år nå.

At Russland og Vlademir Putin har investert mye penger i falske SoMe kontoer som sprer falske nyheter til folket som gjør at de forandrer mening grunnet løgn.

Angivelig skulle IKKE Donald Trump vunnet valget. Det var Russland som manipulerte han til seier, ved å lure folk til å bli enig med Donald Trump. Det var egentlig Hillary Clinton som skulle ha vunnet valget, men russland brukte «nettet og sosiale medier for […] å undergrave demokratiet»

Russland konspirasjonen har ikke bare vært i USA, men også i Stor Britannia, hvor igjen falske nyheter har blitt spredd i sosiale medier for at folk gikk fra å være Remainers (at de ønsket å være med i EU) til brexit-ere (ønske å gå ut av EU) grunnet løgn og propaganda spreding til det Engelske folk.

hypotesen som skal testes er: «Folk lar seg lett manipulere og skifte mening ved at man sprer løgner». Et spennende stykke eksperiment jeg vil gjerne vite mer om. Problemet er at DETTE er IKKE hva det forskes på.

Hva de ønsker å finne ut er: hvis «falske nyheter påvirker folks mening» er sann, så må det «lett kunnes manipulere enn skole til å like hva Senterpartiet (det minst populære partiet forgående år) bli det mest populære ved å lyve om fordelene ved Senterpartiet og skifte folks mening til å bli senterpartiets».

Andreas Wahl og Folkeopplysningen har ikke forsket på hvordan man kan få folk til å skifte mening via falske nyheter, men hvordan man kan få folk til å tro at noe er noe annet ved å spre falske nyheter.

Deres forskningens rammer var basert på at en angivelig stor gruppe Briter ville egentlig være i EU men ble propagandert til å ville ut av EU. At mange USA innbyggere ville ha stemt Hillary Clinton, men ble lurt til å tro på «Make America Great Again» og «bygge mur» og stenge grenser. Egentlig likte de EU og Hillary men deres meninger ble forandret av Russisk sosiale medie løgner.

Men det er IKKE hva VitenWahl og folkeopplysningen forsker på.

Hva de gjør er å studere hva elever i 2019 er opptatt av, og gjør det slik at Senterpartiet er også opptatt av dette.

Hvis vi studerer hva slags «falske nyheter» de har spredd har det ikke vært «populisme er bra» eller «Vi må desentralisere makten i Norge for å gi det Norske folk mer kontroll på livene sine». Politikk Senterpartiet STÅR FOR. Istedet har funnet ut at ungdom er redd for Klimakrisa og fått Senterpartiet til å bli som Miljøpartiet de Grønne.

DETTE ER FALSK PREMISS!

Dette er IKKE hva de mener Russland har gjort. De har ikke fått Remainers til å tro at Brexit er Remainers. De har ikke fått Hillary Clinton tilhengere til å tro at Donald Trump er Hillary Clinton. De skal ha fått folk til å BLI Trump og Brexit tilhengere.

Det hadde vært veldig spennende å se om sterk propaganda for hva Senterpartiet står for ville hatt en effekt på ungdommer. Ved å spre «falske nyheter» om at klimakrisa ikke er så stor, og at Ulv kan true også Lillestrøm. Det hadde vært rett utifra premisset. Kunne man få ungdom til å skifte mening?

Men det var IKKE hva de gjorde. De fikk bare Senterpartiet til å oppleves som et miljøparti. De «falske nyhetene» var å få et parti til å bli mer appellerende til hva ungdom var opptatt av, ikke å få ungdom til å bli opptatt av hva Senterpartiet sto for.

Miljø

De gjorde ikke at elevene ble mer senterparti aktig, men at senterparti ble mer klimahysterisk.

Konklusjon:

Jeg forstår ikke hvordan denne glippen kunne kommet fra et «vitenskapsprogram». De etiske implikasjonene av å lure ungdom i en kort periode finner jeg etisk forsvarlig, fordi alle kort var lagt på bordet og det påvirket IKKE den faktiske demokratiske prosessen, men å kalle dette et eksempel på hvordan «falske nyheter» fungerer i lys av Russland konspirasjonsteorien blir feil fordi ungdommenes mening ble ikke forandret. De bare trodde at noe de likte var bedre representert i et annet parti.

Oppdatering: VitenWahl sa i NRK artikkel «– Kudos til dere. Dette lover bra for demokratiet, sa Andreas Wahl som måtte innse at eksperimentet ikke førte til valgskred for Senterpartiet.» da kampanjen ikke hadde noen påfallende effekt.

Effekten var «Resultatet fra gårsdagens skolevalg viser en oppgang på 1,1 poeng til 3,1 prosents oppslutning.» Men legg merke til at VitenWahl ikke forandrer teorien da forskningen gikk feil. Istedet bare «lover bra for demokratiet«. Faktum er at han IKKE fikk noe påfallende forandring. Det betyr at hans teori er SVEKKET. Noe han ikke vil innrømme.

 

Øvelsesoppgave:

Finn ut om kaniner kan lære å like løvetann ved å gi dem noe de allerede liker og kall det løvetann.

About AndyAce83

Norwegian. That is all.

Posted on september 6, 2019, in ??? and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

  1. Nå tenkte jeg å være en grammatikk-nazi/ venstreekstremist og henge meg opp i måten du skrev nysgjerrig på 😉

    At unge høyre måtte grine litt liker vi. Litt synd at det kun handler om snakk med miljøpolitikken og ikke handling, er nok derfor så mange ungdommer henger seg på.

    Litt som når sosialistene snakket om 6-timers arbeidsdag på 70-tallet (etter hva jeg har hørt).

Så hva tenker du om dette?

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: