Er det et helvete?

Det er mye «fritenkning» rundt om i Norge og alle har en mening om alt. Uten om de som ikke har noe mening selvfølgelig, men GUD er de kjedelige! EN av disse «fritenkerene» er kristen og vill drive folkeopplysning om at «Ingen kommer til helvete» i NRKs Ytring. Jeg ville jo gjerne si hva jeg mener rett under innlegget hennes (nei, ikke den type innlegg!) men det får jeg ikke lov til av NRK. Nok om det. Poenget er at jeg kunne ikke gi et svar under hennes kronikk så jeg skriver den her istedet flere dager etter at NRK la det ut*. Siden Ellen Hageman er teolog mens jeg ikke engang har lest hele bibelen tenkte jeg nå at jeg skulle ta henne litt i skole her.

Ellen Hagenan

Ellen Hageman skriver følgende som start på teksten «Da amerikanske soldater hadde drept bin Laden, pakket liket inn i et hvitt klede og senket det i havet, da var Gud der i havet og tok i mot.» og vi vet allerede her hva slags -ismer som veier mer en teologi for denne forkynneren. Men la oss ikke være fordomsfulle her men faktisk lese videre.

Hun skriver så «Espen Ottosen og Øyvind Åsland [red.anm Kristenkonservative mørkemenn] har ikke overraskende hevet seg inn i den pågående helvetesdebatten på NRK Ytring med sin kronikk «Når Gud skal holde dom». Jeg er ordinert prest i Den norske kirke, og jeg har ikke samvittighet til å la Ottosens og Åslands ord stå uimotsagt. De to presenterer et gudsbilde jeg kjenner igjen fra en forkynnelse jeg helst vil tro tilhører en annen tid.»

Mange spennende valg av ord her vi bør legge merke til. Først nevner hun to MENN (fysj!) som sier at Gud vill dømme de levende og de døde (fysj!). Tenke seg det? Så sier hun at de to representerer et gudsbilde som hun helst ville tro tilhørte en annen tid. Hva slags tid er dette? Jo, den tiden før politiske korrekte -ismer. La meg sitere en annen som representerer samme syn som henne.

«The civilized world has been thoroughly saturated with Christianity for 2000 years. Any country grounded in Judeo-Christian values cannot be overthrown until those roots are cut. But to cut the roots — to change culture — a long march through the institutions is necessary. Only then will power fall into our laps like a ripened fruit»
Antonio Gramsci

For å avkristne et land må man fjerne Kristendommens makt, og den eneste måten å fjerne makten til Kristendommen er å gjøre den tannløs. Ideen om helvete, ekte eller ei, har vært med å gi Kristendommens budskap en større påvirkning. På samme måte som et samfunn som sier at lovbrudd leder til fengsel vil trolig ha mindre kriminalitet enn et land hvor onde handlinger ikke får konsekvenser, har trusler om helvete vært med på å holde destruktive mennesker på den smale sti.

Men så har noen «fritenkere» innen for kirken tenkt at hvis vi bare preker «snillismer» og har det så høyt under kirketaket at vi egentlig ikke har noen tak, så vil folk komme tilbake til Kirken. Og etter 20-30 år med slik «anti-moralistisk», frøken bibelstripp og Fru Johnsen mentalitet i sakristiet, hvordan har det fungert? Kan vi nå sitte oss ned foran alteret og reflektere litt på om dette har vært det beste for kristendommen?

Jeg vil hevde at flere enn noen gang løper ut av kirkerommet med guds forakt. Egoisme, materialisme og animalsk etikk proklameres fra alle hustak, mer enn før, selv etter at vi fikk kvinnelige prester og homogudstjeneste. Hva er det de kristne gjør feil? Er det noen flere kjerneverdier de kan gi fra seg for å bli populær?

Hvorfor helvete?

La meg dra inn noen fra sidelinjen som kan ende opp med å overraske deg litt… Jeg vil nevne bandet Type O Negative som var et gothic/doom metal band fra Brooklyn, New York City. Vokalisten der Peter Steele (1962-2010) var som de fleste andre gothic/doom metal band vokalister, en selverklært ateist og «fritenker». Men en dag så han ting fra en annen side og ble istedet en romersk-katolikk. Han begrunner denne forvandlingen som følger:

«There are no atheists in foxholes, they say, and I was a foxhole atheist for a long time. But after going through a midlife crisis and having many things change very quickly, it made me realize my mortality. And when you start to think about death, you start to think about what’s after it. And then you start hoping there is a God. For me, it’s a frightening thought to go nowhere. I also can’t believe that people like Stalin and Hitler are gonna go to the same place as Mother Teresa.«

Vi kan jo slenge med Bin Laden, Mao og andre r-hull også, men tanken er det samme. Det er litt kjipt i et univers så kaldt og uendelig mørkt at det ikke skal være noe mer og at det er på slutten av livet ikke en balanse som retter ut den urett vi nå gjør. Derfor har tanken om Helvete vært populær og viktig innenfor Kristendommen og kunsten.

Hva er helvete?

Helvete i kunsten

Helvete i kunsten

Når vi tenker på helvete kommer det ofte frem sterke og klare bilder definert av kunsten. Jeg ser en slags hule under jorden, hvor mennesker brenner i lidelse og smerte og hvor djevelen er en gjeitelignende figur med huggtenner (mulig han har noen flaggermusvinger også) og høygaffel som koser seg over den lidelse han kan påføre de menneskene som direkte eller indirekte fulgte hans ønsker.

Kulturen og kunsten har definert helvetes bilde mye klarere enn bibelen selv har gjort. Det står ikke side opp og side ned med helvetes beskrivelser. Det står ingenting i det gamle testamentet, lite om det i det nye og skal du finne de mest definerte helvetes beskrivelsene må du gå til Koranen.

«1 Når begivenheten inntreffer, 2 kan det ikke benektes at den inntreffer. 3 Den fornedrer og opphøyer. 4 Når jorden rystes i en veldig skaking, 5 når fjellene smuldres til smuler, 6 og blir som oppvirvlet støv, 7 da blir dere av tre slag:8 De til høyre, hva med dem til høyre? 9 De til venstre, hva med dem til venstre? 10 Og de som ligger først i løpet? De som ligger først i løpet 11 – disse er det som kommer i Herrens nærhet, 12 i lykksalighetens haver. 13 En stor flokk fra tidligere tider, 14 men få fra de senere. 15 På pyntede benker hviler de 16 overfor hverandre, 17 mens evig unge gutter går rundt blant dem 18 med skåler og krus og beger med den klareste drikk, 19 som man ikke får vondt i hodet eller mister vettet av, 20 med slike frukter som de velger seg ut, 21 og kjøtt og fugl som de ønsker seg. 22 Og storøyde kvinner er der, 23 lik vel forvarte perler. 24 Som belønning for deres innsats. 25 Der skal de ikke høre tomt snakk, og ingen bebreidelser, 26 bare ordene: «Fred, fred!» 27 Og de til høyre, hva med dem til høyre? 28 Blant tornefrie lotustrær 29 og tette akasier, 30 utstrakt skygge 31 og sprudlende vann, 32 frukt i overflod, 33 alltid for hånden og fri til å ta av, 34 på opphøyde leier. 35 Fullkomne har Vi skapt dem, paradisets kvinner, 36 som plettfrie jomfruer, 37 ømme og kjærlige, jevngamle 38 med dem til høyre, 39 – en stor flokk fra tidligere tider, 40 og en stor flokk fra de senere. 41 Og de til venstre, hva med dem til venstre? 42 I het, kvelende vind og skåldende vann, 43 i skygge av kullsvart røyk, 44 som ikke svaler, og ikke er til behag. 45 Tidligere levde de et liv i vellevnet, 46 og turet frem i stor synd, 47 og pleide å si: «Når vi er døde og blitt til støv og tørre ben, skal vi da oppstå? 48 Og henfarne fedre også?» 49 Si: «Både de første og de siste, 50 alle vil bli samlet, til fastsatt tid en bestemt dag.» 51 Da vil dere som farer vill og holder sannhet for løgn, 52 få spise av Zaqqum-treet. 53 Fylle magen av det, 54 og drikke kokende vann ved siden av. 55 Og dere vil drikke som uttørstede kameler. 56 Dette er deres velkomsthilsen på dommens dag! »
-Koranen, Kapittel 56 – Begivenheten

I hvor stor grad dette har påvirket kristendommens syn på Helvete er usikkert, men dette er den klareste beskrivelsen av helvete i noen av de tre hellige tekster. Synet vi har på helvete i dag er fargelagt og formet mer av pop-kultur og høy kultur enn hva kristendommen fundamental tror på. Hvor mange nivå av helvete er det? 9. Og hvor mange nivå av himmelen? 7. Begge svar er riktig kulturelt, men teologisk er det bare tull.

Nivåer av himmel og helvete kommer fra Dantes Den guddommelige komedie og mulig også fra utvannet katolsk praksis. På samme måte som heksebrenning og Heksehammeren heller ikke kan bli sett på «canon» i kristen praksis, kan ikke nivåer av helvete eller rangering av demoner bli sett på noe mer canon.

Det eneste som kan bli sett på som helt canon er bibelen. Være det Jehovas Vitners Vakttårn og Våkn opp, Mormonernes Bok, ikke engang en prests preken kan bli sett på som canon iforhold til kristendommen. Alt som er canon er bibelen selv. Alt annet av religiøst inspirerte tekster er, av mangel på et bedre ord, «fan fiction».

South_Park_-_Bigger,_Longer_&_Uncut-Hell

Så hva sier så bibelen om helvete. Hva kan vi finne ut av den? I bibelen står det slikt som dette:

Rom 06:23 syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre”,

Åp. 21:08Men de feige, de vantro, og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel, dette er den andre død

Mal 4:1-3Se, den dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slippes ut av fjøset. Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud”.

Så jeg vet ikke om du ser et mønster her? I den rene kristne tro, som ikke blander inn kunst som Dantes Inferno og malerier, men bare bibelen, sier at det er et HELVETE, men helvete er ikke evig pine. Helvete er døden og døden vil være evig.

Konklusjon–er det et helvete eller ikke? KOM TIL POENGET!!!

Så derfor tar Ellen Hageman feil. Det er et helvete, men helvete er ikke så spennende som vi liker å tro. Håper Peter Steele fortsatt kunne like Kristendommen (jeg vet han er død) selv om ikke Bin Laden blir sodomert, nedverdiget og spyttet på i all evighet. Døden bør være straff nok.

"Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp."

«Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp.»

Øvelsesoppgave:
Reflekter sannhetsverdien i følgende utsagn «Ofte kritiserer folk kristendommen for hva de tror det er og ikke hva det faktisk er.» Nevn eksempler som de tre vise menn, helvete, tre-enigheten. Føl fri til å finne andre selv.

Musikalsk Utgang:
Min favoritt låt av Type O Negative.

Ta det med ro. Jeg likte bandet før jeg fant ut at det var kristenblod der.
——————————————————————————

*I Tanker om Ting, tenker jeg på mange ting og skriver om dem så. Derfor har jeg ofte allerede skrevet en del innlegg (nei ikke den type innlegg! Selv ikke om de er «skrevet».) og vil gjerne publisere dem først. Derfor er denne senere. Dessuten er jeg veldig lei av at man må svare i øyeblikket. Internett krever en form for rask oppdatering som leder til en flod av informasjon ingen ender opp med å få med seg… uten om super datamaskiner i USA da. Jeg laget en animasjon om det—> Trykk her for å se den.

Reklamer

About AndyAce83

Norwegian. That is all.

Posted on februar 14, 2014, in Kvasi-intellektuell svada and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Legg igjen en kommentar.

Så hva tenker du om dette?

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: